Regulamin rekrutacji do Technikum Nr 1 w Żywcu

  06 Maj -  00:00

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryte...

Regulamin rekrutacji do Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 1 w Żywcu

  06 Maj -  00:00

UWAGA !!!!!
Pozytywna opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej w przypadku uczniów, którzy nie ukończyli 15 lat (ni...

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Branżowa szkoła II stopnia

  06 Maj -  00:00

Na podbudowie Branżowej Szkoły I stopnia. rok szkolny 2022/2023.

Regulamin rekrutacji do III Liceum Ogólnokształcącego w Żywcu

  24 Lut -  00:00

Termin składania wniosków do oddziału sportowego jest krótszy: od 16 maja do 30 maja 2022.

Projekt i wykonanie : MyWebFactory