WNIOSEK

  20 Cze -  12:53

O przyznanie miejsca w Bursie nr 1 przy ZSM-E w Żywcu

STATUT BURSY Nr 1

  09 Lut -  00:00

Bursa jest placówką publiczną, zapewniającą opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego...

Statut Zasadniczej Szkoły Zawodowej

  20 Maj -  15:18

Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej  z dnia 17.06.2002r w sprawie statutu
(tekst jednolity z dnia 11.05.2016r.)
 

Statut Liceum

  05 Sty -  14:20

 Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej  z dnia 17.06.2002r w sprawie statutu
(tekst jednolity z dnia 11.05.2016)

Statut Technikum

  05 Sty -  11:01

  Załącznik do Uchwały Rady Pedagogicznej  z dnia 17.06.2002r w sprawie statutu (tekst jednolity z dnia 11.05.2016r.)

Wewnątrzszkolny System Oceniania

  05 Sty -  10:19

Sporządzony na podstawie Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty art. 22 ust. 2 pkt. 4 z uwzględnieniem zmian ...

Projekt i wykonanie : MyWebFactory