dr Bogusław Wyleciał

Dyrektor Szkoły

mgr Bożena Piątek

Wicedyrektor Szkoły

mgr Anna Wyleciał

Wicedyrektor Szkoły

mgr inż. Piotr Nowak

Wicedyrektor Szkoły

mgr inż. Sylwester Węglewski

Wicedyrektor Szkoły

dr Lucjan Sawicki

Wicedyrektor Szkoły

Projekt i wykonanie : MyWebFactory