MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY EDUKACYJNEJ

24 listopada 2017 r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o dofinansowanie projektu pn.:
„Modernizacja infrastruktury edukacyjnej wspierająca dostosowanie do lokalnego rynku pracy”,
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego RPO WSL 2014-2020.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 493 576,68 zł

Współfinansowanie ze środków unijnych na poziomie 85% wynosi 3 788 959,25 zł

Projekt zakresem będzie obejmował 27pracowni w 7 szkołach kształcenia zawodowego należących do Powiatu Żywieckiego. Potencjał objętej wsparciem infrastruktury edukacyjnej to 3113 osób.

W ramach projektu planuje się modernizację lub budowę z wyposażeniem pracowni i laboratoriów przeznaczonych do nauki zawodu.

Jako pierwsze zostaną zmodernizowane i doposażone w sprzęt klasopracownie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Żywcu, Zespole Szkół Samochodowych w Żywcu oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce.

W kolejnych kwartałach roku 2018 i 2019 prowadzone będą prace w Zespole Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu, Zespole Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, Zespole Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu oraz Zespole Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu.

Efektem będą nowoczesne pracownie wyposażone w specjalistyczne sprzęty niezbędne do nabycia umiejętności zawodowych, celem stworzenia optymalnych warunków realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych we wszystkich 7 szkołach.

Celem projektu będzie poprawa kompetencji uczniów szkół kształcących się w zawodach poszukiwanych na rynku pracy w pow. żywieckim i w regionie.

Przewidywany termin zakończenia rzeczowej realizacji inwestycji to IV kwartał 2019 r. 


  Firma bliżej szkoły

    14 Lis -  13:12

  Dostosowanie oferty kształcenia zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy - kształcenie zawodowe uczniów. Wsparcie  sz...

  Konsultacje społeczne projektów

    19 Paź -  12:38

  Konsultacje społeczne projektów w obszarze Infrastruktury oraz Potencjału Edukacyjnego występujących w  Zespole Szkół Me...

  Żywiecki technik na europejskim rynku pracy

    22 Sty -  22:27

  Młodzież wykonywała prace warsztatowe z zakresu mechaniki i mechatroniki, montażu komputerów i budowy sieci komputerowyc...

  Projekt i wykonanie : MyWebFactory