Emerson 2018

8 czerwca 2018 roku o godz. 9:00
w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbędzie się
XIII Powiatowy Konkurs Prozy i Poezji w Języku Angielskim EMERSON 2018
 

Pomysłodawcami i corocznymi organizatorami konkursu są angliści z Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu. Patronat honorowy nad konkursem corocznie obejmuje Starosta Żywiecki Pan Andrzej Kalata oraz Dyrektor Wydziału Turystyki, Sportu, Kultury i Promocji Powiatu Żywieckiego Pan Mirosław Dziergas. Serdecznie zapraszamy młodzież szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych do wzięcia udziału w konkursie. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe oraz kursy językowe ufundowane przez Szkołę Językową OKAY .

Liczymy na zainteresowanie konkursem i oczekujemy na spotkanie, które będzie miłą okazją do zaprezentowania umiejętności językowych i kreatywności młodzieży.

REGULAMIN

XIII Powiatowego Konkursu Poezji i Prozy w Języku Angielskim EMERSON 2018

 I. Termin

Konkurs odbędzie się - 8 czerwca 2018 roku - godz. 9.00 w sali kinowej Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu.

II. Cele konkursu 

promowanie osiągnięć szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych w środowisku lokalnym, dodatkowa motywacja do nauki i doskonalenia znajomości języka angielskiego, zachęcenie młodzieży do rozwijania swoich zdolności językowych, oratorskich, aktorskich oraz inwencji twórczej, popularyzacja  twórczości literackiej  i literatury pięknej krajów obszaru anglojęzycznego,

III. Zakres konkursu

Do konkursu zapraszamy młodzież szkół ponadgimnazjalnych, gimnazjalnych oraz uczniów szkół podstawowych od klas IV-VII powiatu żywieckiego.

Uczniowie będą rywalizowali w trzech kategoriach wiekowych:

 • klasy IV-VI szkoły podstawowej
 • klasy siódme oraz II i III klasa gimnazju
 • mszkoły ponadgimnazjalne

W przypadku dużej ilości zgłoszeń uczestnicy zostaną podzieleni na podkategorie:

występy indywidualne/duety oraz występy grupowe.

IV. Warunki uczestnictwa

Każda szkoła może zaprezentować maksymalnie 3 prezentacje:

Forma prezentacji: poezja śpiewana, recytacja, musical, monodram, przedstawienie sceniczne.

Czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 20 min. Tematyka dowolna. 

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest potwierdzenie udziału oraz podanie następujących informacji do dnia 25 maja 2018r.

 • nazwa szkoły,
 • imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy,licz
 • ba oraz imiona i nazwiska poszczeg
 • ólnych uczniów,tytuły poszczególnych prezentacji,
 • Zgłoszeń należy dokonywać mailowo lub telefonicznie:

Alicja Goliszewska (600 297 281);  goliszewska@op.pl
Joanna Czerwieniec-Bąk ( 500 047 640); asiarysiek@op.pl
telefonicznie w sekretariacie ZSME w Żywcu (033)8613428, biuro@zsme.zywiec.pl
V. Jury

Jury dokona oceny prezentacji stosując następujące kryteria:

poprawność językowa i walory merytoryczne;
stopień trudności językowej;
oryginalność i inwencja twórcza;
ogólne wrażenie artystyczne;
Wszyscy uczestnicy konkursu oraz opiekunowie otrzymają dyplomy, a na laureatów czekają piękne statuetki oraz atrakcyjne nagrody rzeczowe. Główne nagrody to półroczne kursy językowe ufundowane przez Szkolę Językową OKAY w Żywcu. 


  Emerson 2017 - Finał

    05 Cze -  10:50

  31 maja 2017 roku w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbył się XII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy w Języku Angielskim ...

  EMERSON 2017

    02 Cze -  08:24

  31 maja 2017 roku w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbył się XII Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy w Języku Angielskim ...

  Finał konkursu EMERSON 2016

    07 Cze -  14:19

  Organizatorami konkursu są angliści z Zespołu  Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu, a patronat honorowy nad konkurse...

  Emerson 2016

    07 Cze -  14:11

  3 czerwca 2016 roku w Miejskim Centrum Kultury w Żywcu odbył się XI Powiatowy Konkurs Poezji i Prozy w Języku Angielskim...

  EMERSON 2016

    24 Lut -  15:13

  Emerson 2015 już za nami !

    27 Maj -  11:29

  To była wyjątkowa, jubileuszowa X edycja konkursu. 21 maja w MCK wystąpiło  ponad 50 uczniów ze szkół gimnazjalnych jak ...

  Regulamin konkursu

    27 Maj -  11:10

  Pomysłodawcami i corocznymi organizatorami konkursu są angliści z  Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych ze wsparciem ...

  Emerson 2014

    22 Kwi -  14:27

  W tegorocznej edycji mieliśmy okazję zobaczyć 15 prezentacji,  w wykonaniu ponad 60 uczniów zarówno szkół gimnazjalnych ...

  Projekt i wykonanie : MyWebFactory