Terminy spotkań z rodzicami

Terminy spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/2023

 

13.09.2022– I zebranie rodziców uczniów klas I

14.09.2022 – I zebranie rodziców uczniów klas starszych

9.11.2022 – II zebranie rodziców – wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów.

9.12.2022 – powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na I semestr

1.02.2023 - III zebranie rodziców-wychowawcy przekazują rodzicom informację o wynikach w nauce i frekwencji uczniów za I semestr.

29.03.2023 – IV zebranie rodziców, powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. w klasach maturalnych

22.05.2023 – V zebranie powiadomienie o zagrożeniach ocenami ndst. na II semestr.

 


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory