Żar witał nas

fot. ZSME
fot. ZSME

W dniu 15 października 2015 roku wybraliśmy się z uczniami kształcącymi się w klasie o profilu elektrycznym do Elektrowni Porąbka-Żar. Celem wycieczki było zaprezentowanie poszczególnych etapów wytwarzania prądu elektrycznego. Obiekt, który zwiedzaliśmy jest specyficzny, ponieważ łączy dwa typy elektrowni: szczytową i pompową. Funkcja szczytowa polega na spuszczaniu wody ze zbiornika górnego do dolnego w czasie większego zapotrzebowania na energię elektryczną. Funkcja pompowa zaś polega na pompowaniu wody do góry w przypadku nadwyżek energii elektrycznej, a więc w nocy lub w okresie letnim.

Z tą zasadą wytwarzania energii elektrycznej uczniowie zapoznali się na wstępie, oglądając film wprowadzający. Następnie założyliśmy kaski i mogliśmy obejrzeć pracę urządzeń wykonawczych z bliska. Widzieliśmy m. in. zawory tłoczące wodę do zespołu napędzającego generator, szyny przesyłające prąd, rozdzielnie transformatorową oraz centrum sterowania energią w elektrowni elektrycznej.

Wycieczka przybliżyła uczniom proces wytwarzanie energii elektrycznej za pomocą naturalnych źródeł ziemi - wody. Zaprezentowała także poszczególne etapy przetwarzania prądu i przesyłania go do odbiorców. Z całą pewnością była to ciekawa i wartościowa wyprawa dla przyszłych elektryków.

 

 

    Projekt i wykonanie : MyWebFactory