XX Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry”

Już po raz XX Wydział Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji Starostwa Powiatowego w Żywcu, w tym roku we współpracy z Zespołem Szkół w Gilowicach zorganizował Kampanię Ekologiczną - Wiosenny Zlot Turystyczno-Ekologiczny „Czyste Góry 2018”. Wydarzenie odbyło się w minioną sobotę, tj. 21 kwietnia 2018 r., a jego celem jak poprzednim razem było: porządkowanie szlaków turystycznych oraz promowanie turystyki kwalifikowanej przez rozwijanie sprawności fizycznej młodzieży i jej zamiłowania do poznawania piękna krajobrazu „Małej Ojczyzny”. Naszą drużynę turystyczną w łącznym składzie 12 osób reprezentowali uczniowie z klas licealnych. W trakcie kilkugodzinnego przemarszu pokonaliśmy łącznie odległość ok. 13 km i kilkaset metrów przewyższenia. Ponadto, Przemysław Papiernik z klasy 2ET zajął II miejsce w indywidualnym Konkursie Ekologiczno-Krajoznawczym. Opiekunami młodzieży byli mgr Małgorzata Bułaczyńska
i mgr Rafał Harańczyk, a uczniów do konkursu przygotowała mgr Wiesława Widz.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory