Wycieczka do Jury Krakowsko-Częstochowskiej

fot. ZSME
fot. ZSME

W październiku klasa III A Liceum Ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym uczestniczyła w wycieczce naukowej, która obejmowała Szlak Orlich Gniazd oraz wspaniałe groty, jaskinie i ostańce, skały wapienne,  dominujące w tym regionie.

Skały wapienne zawierają, oprócz kalcytukalcytu magnezowego, także znaczne ilości aragonitu. Z biegiem czasu minerały te ulegają przeobrażeniu w kalcyt o nieznacznej zawartości magnezu. Drobne domieszki mogą tworzyć: dolomit, kwarc, minerały ilaste, łyszczyki, epidot i inne.

Ze względu na specyficzną (zależną od warunków) rozpuszczalność węglanu wapnia, pomimo swojej dość dużej wytrzymałości mechanicznej, wapień łatwo ulega wietrzeniu chemicznemu, prowadząc do powstania zjawisk krasowych:

CaCO3 + H2O + CO2 → Ca2+ + 2HCO3-

Wapienie pozbawione domieszek chemicznych są białe, jednak stosunkowo często mamy do czynienia z wapieniami zabarwionymi, które reprezentować mogą pełną gamę kolorów (biały, beżowy, jasnoszary, żółty, czerwony, brązowy, ciemnoszary, niebieskoszary, czarny). 


  Body Worlds & The Cycle of Life

    09 Paź -  11:25

  Mechanik na EuroWeek’u

    08 Paź -  19:22

  2eT w Trójmieście

    23 Maj -  14:00

  Odwiedzili Trójmiasto

    19 Maj -  09:11


   Powrót na start
  Projekt i wykonanie : MyWebFactory