Trening ze strażakami

7 października uczniowie klasy 1 ct wzięli udział w warsztatach szkoleniowych „Metody postępowania w sytuacjach kryzysowych” organizowanych w Ochotniczej Straży Pożarnej w Żywcu-Sporyszu. W ramach warsztatów zapoznali się z ze strukturą i podstawami działania jednostek OSP, podstawowym sprzętem pożarniczym oraz sposobami zachowania w sytuacjach kryzysowych. Następnie wzięli udział w treningu rugby zorganizowanym przez Rugby Club Bielsko-Biała. Podczas treningu zaznajomili się z zasadami gry oraz wzięli udział w podstawowych ćwiczeniach wprowadzających w ten sport. Wycieczka będąca świetną okazją do integracji zakończyła się wspólnym ogniskiem na Dębinie. Opiekę nad uczniami sprawowali Pani Aleksandra Caputa oraz Pan Paweł Maciejny.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory