3 x 900 m n.p.m., czyli zimowy trekking pod Łamaną Skałą

W dniu 26 stycznia 2019 r., w samym środku zimy, grupa zapaleńców z Klubu Górskiego pod kierunkiem mgr Rafała Harańczyka odbyła wycieczkę w rejon pasma Łamanej Skały – najwyższego wzniesienia wschodniej części Beskidu Małego. Na dość wymagającej, liczącej ok. 17 km trasie, z 800 m przewyższeniem panowały trudne, zimowe warunki: wiatr, śnieżyca, zaspy sięgające 1,5 m wysokości. Mimo wszystko osiągnęliśmy nasz cel, tj. 3 szczyty, sięgające powyżej 900 m n.p.m. tj.: Łamaną Skałę (929 m n.p.m.), Madohorę (915 m n.p.m.) oraz Smrekowicę (901 m n.p.m.). Nasz zimowy trekking prowadził m.in. tzw. „szlakiem skałek”, noszących nazwę Wędrujących Kamieni, który tworzą różnego kształtu i rozmiaru ostańce skalne. Ponadto, na trasie wędrówki mogliśmy zobaczyć: urokliwy wodospad „Dusiołek” na Potoku Dusica (największy w Beskidzie Małym, o szerokości ok. 6 m i wysokości 5 m), upiększoną przepięknym "lodospadem" Grotę Komonieckiego (pomnik przyrody nieożywionej i zarazem największa jaskinia erozyjna w polskich Karpatach fliszowych; po raz pierwszy opisał ją żywiecki wójt Andrzej Komoniecki w swojej kronice „Dziejopis Żywiecki” w 1704 r.) oraz kapliczkę z początków XIX w. na Gibasach (z kapliczką związana jest pewna legenda: mianowicie, w tym miejscu stały kiedyś dwa domy, w którym mieszkało dwóch skłóconych ze sobą gospodarzy, którzy na starość w końcu się pogodzili i w podzięce za tą zgodę ufundowali ową kapliczkę; warto też dodać, iż w czasie II wojny światowej w kapliczce znajdowała się skrzynka kontaktowa lokalnych struktur partyzantki Armii Krajowej).


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory