„Matematyka spacerowa”

"Potęga matematyki polega na pomijaniu wszystkich myśli zbędnych i cudownej oszczędności operacji myślowych." E. Mach

13 listopada odbył się wyjazd naukowy klasy I DT pod hasłem „Spacerowa matematyka”. Uczniowie wzięli udział w warsztatach i wykładach organizowanych przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno – Humanistycznej w Bielsku Białej.

Przedmiotem warsztatów było programowanie robotów przemysłowych. Uczniowie mogli zapoznać się z programowaniem robotów Fanuc oraz z oprogramowaniem Tecnomatic.

Po części praktycznej mogliśmy uczestniczyć w wykładzie pokazującym obecność matematyki w życiu codziennym. Stanęliśmy przed zagadnieniem mostów królewieckich - problemem, nad którym rzekomo głowili się mieszkańcy Królewca, a który rozwiązał w XVIII wieku Leonhard Euler. Następnie rozwiązaliśmy problem chińskiego listonosza.  Dla uczniów zaskoczeniem był fakt obecności teorii grafów w drodze do szkoły, pracy czy też podczas wakacyjnych wycieczek. Uczniowie przekonali się, że matematyka to nauka, która pozwala nam odkrywać rzeczy ułatwiające codzienne życie i optymalizować swoje wybory. Opiekunami młodzieży były panie: Maria Kuśnierz oraz Alicja Pryszcz.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory