Znamy wyniki Olimpiady Innowacji Technicznych

Miło nam poinformować, że I miejsce w Olimpiadzie Innowacji Technicznych zajęli w kategorii usprawnienie softwarowo- techniczne i pomoc dydaktyczna zajęli uczniowie ZSM-E Przemysław Papiernik i Sebastian Likoński za prace:

„Modułowy system komunikacji serwomechanizmów” oraz„Modernizacja śmigłowca laboratoryjnego”.

II miejsce w kategorii pomysł ekologiczny wywalczyli Julia Żuławska, Michał Wnętrzak. Byli oni autorami pracy:”Zagospodarowanie wyeksploatowanych maszyn i urządzeń”.

Na uroczystej gali  Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów złożyło  podziękowania  opiekunom drużyn, nauczycielom, którzy swoim osobistym zaangażowaniem przyczynili się do tego, iż corocznie Olimpiada ma taką rzeszę laureatów i finalistów. Podziękowania otrzymali także nauczyciele ZSM-E: mgr Elżbieta Burlaga i mgr inż. Leszek Szpila.

Głos zabrała również Pani Prezes Zarządu Głównego Federacji Stowarzyszeń Naukowo –Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej –Pani Ewa Mańkiewicz –Cudny, która pogratulowała finalistom oraz organizatorom Olimpiady. Uroczystość podsumował Prezydent PZSWiR Pan Zbigniew Matuszczak, który przedstawił najważniejsze liczby tegorocznej 54 edycji Olimpiady: 116 prac uczniów w Bloku A, 87 finalistów w Bloku B. Pogratulował również finalistom, wyrażając nadzieję, iż dziś będąc młodymi entuzjastami nauki, w przyszłości nie zagubią oni w sobie cennego pierwiastka, jakim jest odkrywania nowego. Podkreślić należy fakt, iż w związku z brakiem dofinansowania ze strony Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz panującej pandemii tegoroczna edycja Olimpiady została przeprowadzona, a wielu tegorocznych finalistów bez przeszkód uzyskało indeksy polskich wyższych uczelni.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory