Zdalna Szkoła

Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu
Źródło: Starostwo Powiatowe w Żywcu

W dniu 22 kwietnia 2020r. Powiat Żywiecki podpisał umowę o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”. Kwota, jaką pozyskano w ramach programu grantowego „Zdalna Szkoła” to 100 000 zł. Całość została przeznaczona na zakup 80 sztuk laptopów dla 8 szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Żywiecki. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. Celem projektu jest wsparcie szkół w kształceniu w formie zdalnego nauczania. W odpowiedzi na zapotrzebowanie, laptopy przeznaczono dla uczniów oraz nauczycieli, którzy dzięki nim, będą mogli w pełni realizować zdalne nauczanie.

Sprzęt przekazano do następujących szkół:

 • I Liceum Ogólnokształcące w Żywcu
 • Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Żywcu
 • Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych w Żywcu
 • Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych w Żywcu
 • Zespół Szkół Samochodowych w Żywcu
 • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Żywcu
 • Zespół Szkół Technicznych i Leśnych w Żywcu
 • Zespół Szkół Zawodowych w Węgierskiej Górce
 • Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Milówce
 • Zespół Szkół Agrotechnicznych i Ogólnokształcących w Żywcu. 

Zakup laptopów został sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020


  Projekt i wykonanie : MyWebFactory