Święty Jacek – wzór ewangelizacji

FOTO
FOTO

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ – OPOLE 2019

Temat: „Święty Jacek – wzór ewangelizacji”

Olimpiada Teologii Katolickiej kontynuuje tradycje dotychczasowej Olimpiady Wiedzy Religijnej, organizowanej przez Komisję Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski, oraz poprzednich edycji Olimpiady Teologii Katolickiej, organizowanych przez Warszawskie Towarzystwo Teologiczne im. bł. ks. Romana Archutowskiego.

Cele Olimpiady Teologii Katolickiej są następujące:

  • zainteresowanie uczniów wiedzą religijną;
  • rozszerzanie współdziałania nauczycieli religii w kształceniu młodzieży uzdolnionej;
  • kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy religijnej;
  • stworzenie młodzieży możliwości szlachetnego współzawodnictwa w rozwijaniu swoich uzdolnień, a nauczycielom – warunków twórczej pracy z młodzieżą.

Uczestnicy Olimpiady prezentują rozszerzone wiadomości zgodne z założeniami programowymi nauczania religii na IV etapie edukacyjnym. Na podstawie określonych fragmentów Pisma Świętego i wskazanych lektur interpretują treść chrześcijańskiego orędzia i naukę Kościoła katolickiego. Zdobytą wiedzę potrafią odnieść do konkretnych sytuacji życiowych, zaś w poznawanych wzorach osobowych znajdują inspirację dla własnych zachowań. Przyswojone w ramach przygotowania do Olimpiady treści, uczestnicy stosują jako punkt wyjścia dla dalszych poszukiwań w dziedzinie teologii, np. w ramach studiów wyższych.

Etap Szkolny

15.11.2018 r.
godzina 11:00

 

Literatura:

Etap Szkolny:
1. Pismo Święte: Biblia Tysiąclecia, Wyd. V, Poznań 2006
Mt 10,1-42; 28,16-20
Dz 2,1-41; 4,23-31

 

 


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory