reklama

Przyroda bezcennym darem

FOTO ZSME
FOTO ZSME

Zuzanna Szpoton uczennica klasy 2a LO zajęła II miejsce w powiatowym konkursie wiedzy o ochronie środowiska „Przyroda bezcennym darem”. Konkurs składał się z dwóch części: pisemnej oraz ustnej i obejmował zagadnienia z zakresu podstawowych pojęć biologicznych, ochrony środowiska, różnorodności gatunkowej. Pytania konkursowe dotyczyły również ciekawostek przyrodniczych i form ochrony przyrody w powiecie żywieckim.

Gratulacje!

Opiekun: Anna Sawicka


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory