reklama

Józef Piłsudski – wkład zbrojny i polityczny w odrodzonym państwie polskim

II Konkurs Historyczny na najciekawszą prezentację multimedialną
„Józef Piłsudski – wkład zbrojny i polityczny w odrodzonym państwie polskim”.

Organizatorem konkursu był Kazimierz Matuszny Poseł na Sejm VII kadencji RP oraz ZSAiO im. J. Piłsudskiego w Żywcu-Moszczanicy

Konkurs adresowany był do uczniów szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Żywieckiego. Jego istotą i przesłaniem było propagowanie oraz pogłębianie wiedzy na temat historii życia   i czynów Twórcy Niepodległości Polski Marszałka Józefa Piłsudskiego, podnoszenie poziomu wiedzy historycznej oraz kształtowanie postaw patriotycznych wśród młodego pokolenia.

Uroczysta gala rozdania nagród odbyła się 18 maja 2018 r. w Dworku Kępińskich w Moszczanicy, w którym gościł Józef Piłsudski w 1934 roku. Nagrody wręczał Kazimierz Matuszny i Starosta Żywiecki Stanisław Kucharczyk.

Drugie miejsce w konkursie zajął uczeń naszej szkoły Mateusz Rus kl. III fT, a wyróżnienie otrzymał Jakub Krzus również z kl. III fT..

Uczniów do konkursu przygotowywał dr Lucjan Sawicki. 

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory