III Bieg Pocztyliona

FOTO ZSME
FOTO ZSME

1 września, na Gdańskiej Zaspie, ruszyła sztafeta III Biegu Pocztyliona. Jej uczestnicy muszą pokonać kilkaset kilometrów i przekroczyć granicę kilku państw, bieg kończy się bowiem w Wiedniu na górze Kahlenberg. Ta, organizowana już od 3 lat, inicjatywa, ma kilka celów. Jednym z nich jest przybliżenie informacji historycznych o Polsce i Polakach zamieszkujących na terenach Podlasia i pogranicza Polsko - Litewsko – Białoruskiego oraz ukazanie wspólnych tradycji, przeszłości, uformowanych przez szereg społeczności etnicznych, kulturowych i wyznaniowych. Drugim, równie ważnym, jest złożenie hołdu pokoleniom Polaków, którzy oddali życie za wolność i niepodległość oraz popularyzacja wiedzy o systemie zorganizowanej łączności pocztowej w latach 1386 - 1611 na Szlaku Jagiellońskim, a poprowadzenie biegu przez Wilno i Grodno , ma za zadanie podtrzymanie więzi kulturowej migrantów z Polski i z Polakami za wschodnią granicą. Głównymi organizatorami są Poczta Polska oraz Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA Wiedeń.

Sam termin wydarzenia (1 – 12 września) wiąże się z setną rocznicą odzyskania przez Polskę Niepodległości, 460 rocznicą utworzenia Poczty Królewskiej, 79 rocznicą obrony Poczty Polskiej w Gdańsku, 335 rocznicą Odsieczy Wiedeńskiej, oraz otwarciem pomnika króla Jana III Sobieskiego na górze Kahlenberg w Wiedniu.

FOTO ZSME
FOTO ZSME

W miejscach odwiedzanych przez uczestników sztafety organizowane są spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, organizacji społecznych oraz młodzieżą. Z racji tego, że jeden z etapów przebiegał przez tereny Żywiecczyzny, udział w tym wydarzeniu wzięła też reprezentacja młodzieży z naszej szkoły. Uczestnicy zostali powitani przez: Husarię Polską, młodzież i nauczycieli z ZSE - G, ZSME, Stowarzyszenie Dzieci Serc, Towarzystwo Patriotyczne Ziemi Żywieckiej, Radnych Powiatowych i Dyrektora Wydziału PTiS. Przedstawiciel Poczty Polskiej w mundurze pocztowca z 1939 r. przybliżył sens organizowania tego typu Biegu. Następnie wyruszyła na trasę kolejna sztafeta, wzmocniona przez nauczycieli ZSME: Lucjana Sawickiego i Tomasza Pietraszko, którzy poprowadzili biegnących i jadących na rowerach na trasie Żywiec – Radziechowy – Przybędza – Węgierska Górka. Oprawa wydarzenia i jego przebieg zrobiły duże wrażenie na wszystkich biorących w nim udział i skłoniły uczestników do deklaracji wzięcia w nim również udziału w następnym roku. Dziękujemy i zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w następnej edycji!


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory