Elektronik – literat

 ZSME
ZSME

Krzysiek Bizoń, uczeń klasy 3bT, wygrał kolejny konkurs literacki. Został finalistą Ogólnopolskiego Przeglądu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Literackiej LIPA 2018. Opowiadanie “Satysfakcja” znalazło swe miejsce w pokonkursowej publikacji.

W przedmowie do tejże znalazły się ważne słowa organizatorów konkursu, które pozwolimy sobie zacytować:

Przyszło Wam żyć w czasach bez autorytetów, w czasach zacierania wartości i zakłamywania historii (…) W dzisiejszych czasach wiele organizacji i instytucji, które powinny to czynić, nie uczy Was tolerancji i poszanowania odmienności drugiego człowieka, natomiast pozwala na rozbudzanie, tak w dzieciach, jak i w dorosłych, pierwotnych instynktów opartych na nienawiści. Dobroć, mądrość, wrażliwość przestają być wartościami cenionymi, a przecież wszystkie te cechy sprawiają, że piszący młodzi ludzie potrafią odzwierciedlić w literaturze to, co dzieje się wokół nich.

Z nadzieją, że są wśród młodych wrażliwi i gotowi pójść za marzeniami, życzymy Krzyśkowi kolejnych sukcesów, a tym, którzy piszą może tylko do szuflady, życzymy odwagi i powodzenia.

ZSME
ZSME


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory