Egzaminy Zawodowe Informacje

HARMONOGRAM EGZAMINU PISEMNEGO I PRAKTYCZNEGO - TYP DOKUMENTACJA

DATA, GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU

KWALIFIKACJE

SALA

12.01.2021,

12:00

 

EE.02

MG.44

GIMNASTYCZNA

 

12.01.2021,

14:00

 

EE.21

EE.26

GIMNASTYCZNA

11.01.2021

9:00

B.22 (180 min.)

E.18 (180 min.)

E.24 (180 min.)

KONFERENCYJNA

12.01.2021,

12:00

 

BD.18

EE.05 (T+B)

EE.22

KONFERENCYJNA

11.01.2021

9:00

BD.18 (180 min.)

EE.26

130

11.01.2021

13:00

EE.22

E.20

130

12.01.2021,

10:00

EE.03

EE.08

130

12.01.2021,

12:00

EE.05 (B) – osobna sala

130

12.01.2021

14:00

EE.09

E.24

BURSA STOŁÓWKA


HARMONOGRAM EGZAMINU PRAKTYCZNEGO - TYP WYKONANIE, WYKONANIE KOMPUTEROWE, DOKUMENTACJA KOMPUTEROWA

 

DATA, GODZINA ROZPOCZĘCIA EGZAMINU

KWALIFIKACJE

SALA

 

14.01.2021

zmiany:

8:00

12:00

16:00

MG.44

204

14.01.2021

8:00

E.14

218

15-16.01.2021

zmiany:

8:00

12:00

16:00

EE.21

224

15-16.01.2021

zmiany:

8:00

12:00

16:00

EE.21

227

18.01.2021

zmiana:

9:00

E.19

227

19-20.01.2021

zmiany:

8:00

12:00

16:00

EE.09

218

19-20.01.2021

zmiany:

8:00

12:00

16:00

EE.09

213

4-5.02.2021

zmiany:

8:00

12:30

17:30

EE.08

KOMPUTEROWA CKP

16-19.02.2021

zmiany:

8:00

12:00

16:00

EE.02

224

Na egzaminy oprócz maseczki, długopisu z czarnym tuszem, bezwzględnie zabierz dowód osobisty/paszport/legitymację szkolną.

Na egzamin teoretyczny możesz dodatkowo zabrać kalkulator prosty.

Szczegółowy HARMONOGRAM (sale oraz dokładny termin egzaminu praktycznego) został wywieszony w gablocie na parterze szkoły.

Godziny podane w harmonogramie, są godzinami rozpoczęcia egzaminu! Na egzamin zgłoś się z ok. godzinnym zapasem czasu.

W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo zdających Dyrekcja oraz Grono Pedagogiczne prosi o zapoznanie się i stosowanie do procedur osób biorących udział w egzaminach oraz wytycznych obowiązujących dotychczas w szkole m.in. dezynfekcja rąk przed wejściem do budynku.

1. Na egzamin możesz przyjść wyłącznie zdrowy, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
2. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej zachowuj odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz miej zakryte usta i nos. Unikaj tworzenia się grup!
3. Jesteś zobowiązany zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej.
W trakcie egzaminu masz obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
1) podchodzi nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez Ciebie pytanie
2) wychodzisz do toalety
3) podchodzi do Ciebie egzaminator, aby ocenić rezultat pośredni
4) kończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzisz z sali egzaminacyjnej.
4. Jeżeli będziesz czuł się bezpieczniej, możesz mieć zakryte usta i nos podczas trwania całego egzaminu.
5. Jeżeli ze względów zdrowotnych nie możesz mieć zakrytych ust i nosa możesz założyć przyłbicę, jeżeli nie możesz korzystać także z przyłbicy zgłoś to niezwłocznie do Szkoły.
6. Podczas weryfikacji tożsamości nauczyciel lub członek zespołu nadzorującego może poprosić Cię o chwilowe ściągnięcie maski (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
7. Nie możesz przyjść na egzamin, jeżeli przebywasz w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sam jesteś objęty kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
9. Nie wnoś na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek itp.
9. Na egzaminie możesz korzystać z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. – na egzaminie od nikogo ich nie pożyczysz. Listy obecności podpiszesz tylko swoim długopisem!
10. W przypadku egzaminu z przedmiotów/kwalifikacji, na którym dozwolone jest korzystanie z np. jednego egzemplarza dokumentacji technicznej, tego samego urządzenia, pamiętaj o dezynfekcji rąk przed ich użyciem.
11. Szkoła nie zapewni wody pitnej. Na egzamin możesz przynieść własną butelkę z wodą (max. 0,5 l).
12. Szkoła nie ma możliwości zapewnienia posiłków.

Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.

13. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły albo oczekiwać na terenie szkoły – hol na parterze i hol na pierwszym piętrze lub boisko szkolne (jeżeli pogoda będzie sprzyjająca) na rozpoczęcie kolejnego egzaminu danego dnia.
14. W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu, nawet jeżeli skończysz pracę z arkuszem egzaminacyjnym, nie opuścisz sali egzaminacyjnej. Będziesz musiał poczekać do zakończenia egzaminu.

 

 

 

 


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory