reklama

Biology in an English version

Biologia po angielsku

W dniu 29 maja uczniowie z klasy 2a LO wzięli udział w lekcji biologii w języku angielskim z udziałem native speakera Sama Morrisa. Uczniowie przygotowali prezentacje multimedialne na temat gatunków roślin i zwierząt występujących na obszarze Kolumbii Brytyjskiej, natomiast Sam omówił znane polskie gatunki zwierząt.

W trakcie zajęć uczniowie rozmawiali z Samem na temat flory i fauny występującej w jego kraju oraz w Polsce. Lekcja była bardzo ciekawa i niewątpliwie wzbogaciła słownictwo i wiedzę uczniów.

Opiekunowie: Małgorzata Słonka-Wójciga, Anna Sawicka


Biology in an English version

On 29th of May, 2018 the students from the 2alo class took part in a Biology lesson which was led in English. It was with a native speaker, Samuel Morris. The students prepared some multimedia presentations about animals and plants from British Coloumbia. Sam Morris presented Polish animals.

During a lesson the students were talking about animals and plants with Sam. The lesson was very educating. It helped to improve new vocabulary.

The teachers responsible for this lesson were Anna Sawicka and Małgorzata Słonka – Wójciga.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory