Wydział Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego

 
fot. ZSME
fot. ZSME
 
14 maja klasa 2AO o profilu biologiczno-chemiczno-geograficznym udała się na wycieczkę naukową do Krakowa. Wycieczkę przygotowały i zorganizowały panie Ewa Tarkowska-Dowsilas oraz Agnieszka Milcz.
Celem wycieczki był Wydział Chemii Uniwersytetu Jagielońskiego, oraz Muzeum Wydziału Anatomii tegoż Uniwersytetu.
Uczniowie mieli okazję brać udział w krótkim wykładzie z historii kriogeniki.Pokazy te zostały zapoczątkowane przez samego prof. Karola Olszewskiego, były nie tylko obowiązkowym elementem podczas wykładów dla studentów chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego, lecz także magnesem przyciągającym mieszkańców Krakowa.

Obecnie organizacją pokazów zajmuje się Zakład Dydaktyki Chemii UJ, pokazy prowadzi dr Ryszard Lehman w asyście mgr inż. Zygmunta Wołka.

Pokazy składają się z krótkiego wykładu na temat historii skraplania gazów i zastosowań kriogeniki oraz szeregu doświadczeń przedstawiających niezwykłe właściwości substancji w niskich temperaturach.

Uczniowie obejrzeli kolekcję wspaniałych preparatów anatomicznych znajdujących się w Museum Anatomii UJ.

Obecnie, w Muzeum Anatomii Collegium Medicum składającym się z trzech sal znajduje się 2077 preparatów.

Pierwsza sala zawiera preparaty z działu osteologii i artrologii, także anatomii porównawczej, a wreszcie preparaty z działu antropologii.

W drugiej sali zgromadzono preparaty "mokre" przechowywane w szczelnych słojach lub specjalnie dostosowanych przeźroczystych pojemnikach, z zakresu anatomii narządów głowy i szyi, trzewi klatki piersiowej, jamy brzusznej i miednicy. W sali tej znajdują się także modele rozwojowe sprowadzone w okresie międzywojennym przez Kostaneckiego.

Ostatnia sala, będąca chlubą muzeum, zawiera preparaty najstarsze m.in. wykonane osobiście przez Teichmanna, stanowiące po dziś dzień przykład i wzór pracowitości, zręczności oraz kunsztu preparatorskiego. Sala ta nosi imię prof. Ludwika Teichmanna.

Wycieczka była bardzo udana, uczniowie byli pod ogromnym wrażeniem, jedynym mankamentem udanego dnia był ulewny deszcz, który przemoczył wszystkich do suchej nitki.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory