Dni otwarte w pracowni chemicznej ZSM-E

W dniach 9, 10 i 14 marca odbyły się w naszej szkole dni otwarte dla uczniów szkół gimnazjalnych. Uczniowie klasy 2A liceum ogólnokształcącego (profil rozszerzony biologia-chemia-geografia) przeprowadzili szereg efektownych pokazów doświadczeń chemicznych. W pokazach uczestniczyło około 500 uczniów z gimnazjów powiatu żywieckiego.

Uczniowie wykonali doświadczenia obejmujące zakres materiału ze szkoły średniej. Były to:

- "Chemiczny wulkan", termiczny rozkład dichromianu VI amonu.

- Reakcja metalicznego glinu z roztworem chromianu VI potasu, przebiegająca w środowisku zasadowym.

- Wytrącanie barwnych osadów wodorotlenków metali bloku d, oraz osadów trudno rozpuszczalnych soli.

- Obserwacja światła emitowanego przez wzbudzane atomy: litu, potasu, miedzi, sodu, oraz wapnia.

- Reakcja zobojętniania roztworu kwasu chlorowodorowego roztworem zasady sodowej wobec wskaźników: fenoloftaleiny, oranżu metylowego, błękitu bromotymolowego, błękitu tymolowego, wywaru z czerwonej kapusty.

- Wykrywanie skrobi, glukozy, białka w produktach żywnościowych.

- Katalityczna synteza jodku magnezu.

- Spalania banknotu (pokaz tego doświadczenia, nie obejmuje oczywiście podstawy programowej).

- Spalanie siarki w powietrzu, reakcja powstałego tlenku siarki IV z wodą, w obecności oranżu metylowego.

- Otrzymywanie sztucznej krwi, reakcja rodanku potasu z jonami żelaza III.

Wszystkie doświadczenia przygotowała i opracowała razem z uczniami pani Agnieszka Milcz

Ffoto z wydarzenia znajduje się w aktualnościach TUTAJ


  Festiwal nauki

    19 Lut -  14:13

  Jak co roku w naszej szkole odbywają się DNI OTWARTE, w których  czynnie bierzemy udział.  Wspólnymi siłami z uczniami o...

  Kącik maturzysty

    19 Lut -  14:11

  Drogi maturzysto specjalnie dla Ciebie umieszczamy zadania z różnych działów tematycznych.

  Projekt i wykonanie : MyWebFactory