Plan pracy 2014/2015

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole zostało utworzone kółko biologiczne. Program kółka biologicznego jest przeznaczony dla uczniów szczególnie zainteresowanych biologią, którzy chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Treści realizowane na zajęciach kółka są bardzo różnorodne, mają poszerzać i utrwalać wiedzę, którą uczniowie już zdobyli na lekcjach biologii, jak również dają możliwość poruszania zagadnień, których nie obejmuje program nauczania. Zajęcia te mają również na celu właściwe, konsekwentne wdrażanie i przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach o tematyce biologicznej. Dostosowane są między innymi do tematyki Ogólnopolskiego Konkursu Ekologicznego „EKOPLANETA” dla szkół ponadgimnazjalnych. Udział w pracach kółka jest szczególnie przydatny dla uczniów realizujących biologię na poziome rozszerzonym. Praca na zajęciach kółka biologicznego to analiza wielu zagadnień i problemów przyrodniczych, a przede wszystkim rozwijanie logicznego myślenia. Zapraszam wszystkich chętnych w każdy wtorek o godzinie 7.10 sala 312. Anna Sawicka


    Osiągnięcia

      08 Maj -  14:17

    Konkursy i osiągnięcia uczniów. Uczniowie, którzy wykazują szczególne zainteresowanie biologią mogą brać udział w konkur...

    Projekt i wykonanie : MyWebFactory