reklama

You are what you eat!

 

Uczniowie klasy 1cO oraz 1dO wzięli udział w lekcji chemii prowadzonej w języku angielskim w wykorzystaniem metody CLIL ( Content and Language Integrated Learning), czyli zintegrowanego kształcenia przedmiotowo-językowego. Tematem lekcji było Wykrywanie składników  odżywczych w produktach spożywczych, czyli Detecting Nutritional Substances in Food Products. W trakcie lekcji uczniowie zapoznali się z podstawowym słownictwem tematycznym. W kolejnym etapie zajęć przeprowadzili w grupach doświadczenie, w którym wykrywali obecność skrobi, glukozy oraz białka w produktach spożywczych, aby ostatecznie po wykonaniu ćwiczenia sformułować wnioski. Lekcja została przygotowana i przeprowadzona przez nauczycieli chemii- mgr Agnieszkę Milcz oraz języka angielskiego-mgr Alicję Goliszewską


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory