reklama

Powiatowe zakończenie roku szkolnego

22 czerwca nadszedł oczekiwany przez wszystkich uczniów dzień. W naszej szkole odbyło się oficjalne powiatowe zakończenie roku szkolnego 2017/2018. W związku z tym gościliśmy: posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej pana Kazimierza Matusznego, Dyrektora Delegatury Kuratorium Oświaty w Bielsku-Białej pana Tomasza Kowalika, Starostę Powiatu Żywieckiego pana Andrzeja Kalatę, Burmistrza miasta Żywca pana Antoniego Szlagora, Przewodniczącego Rady Oświaty pana Adriana Midora, Komendanta Powiatowego Policji w Żywcu podinspektora Michała Łukasika oraz przewodniczącą Rady Rodziców ZSM-E panią Beatę Słowik. Krótko powspominaliśmy dobre i przykre chwile tego roku szkolnego. Do tych dobrych należy wpisać przede wszystkim jubileusz 70-lecia istnienia naszej szkoły, którego piękna oprawa zapewne na długo pozostanie w pamięci. Przykre chwile związane były ze śmiercią śp. Wiesławy Wyleciał i śp. Janusza Janika. Uczciliśmy ich pamięć minutą ciszy.

Po części oficjalnej nastąpiło ogłoszenie wyników rankingu klas – wśród klas technikum zwyciężyła 2fT, a w kategorii klasy licealne miejsce pierwsze utrzymała klasa 2aLO.

Wręczanie nagród wyróżnionym uczniom zajęło sporo czasu, ponieważ w tym roku liczba świadectw z czerwonym paskiem była wysoka.

Pozostaje tylko wszystkim życzyć wspaniałych i bezpiecznych wakacji!

 


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory