reklama

Międzynarodowa delegacja nauczycieli w ZSM-E

W dniu 23 października 2018 r. Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych gościł delegacje nauczycieli czterech państw. Naszą szkołę odwiedzili nauczyciele z Bułgarii, Chorwacji, Rumunii i Turcji. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Juszczynie. Szkoła z Juszczyny bierze udział w międzynarodowym projekcie Erasmus+. W ramach projektu nauczyciele z krajów partnerskich zapoznają się z zastosowaniem technologii informacyjnej na wszystkich etapach edukacji. Szkolnictwo ponadgimnazjalne na kierunkach technicznych prezentował ZSM-E w Żywcu, a szkolnictwo wyższe AGH z Krakowa. Nasza szkoła mogła pochwalić się nowoczesnymi pracowniami mechanicznymi, mechatronicznymi i informatycznymi, w których uczniowie zdobywają wiedzę na najwyższym europejskim poziomie. Goście wzięli udział w dwóch lekcjach pokazowych przeprowadzonych przez mgr inż. Krzysztofa Tabackiego. Na lekcjach zostały zaprezentowane możliwości wykorzystania bazy informatycznej do nauki elektroniki oraz atrakcyjne sposoby zdobywania wiedzy z przedmiotów informatycznych. Goście po zakończeniu wizyty podkreślali bardzo dobrą atmosferę panującą w szkole i wysoką kulturę osobistą uczniów.
Jest nam niezmiernie miło, że to naszej szkole przypadło w udziale prezentowanie polskiego szkolnictwa ponadgimnazjalnego.


    Projekt i wykonanie : MyWebFactory